Projenin Çıktıları

> Proje kapsamındaki illerde faaliyet gösteren firmaların beceri talepleri ve bu illerde yaşayan vatandaşlarımızın ve Suriyelilerin mevcut mesleki becerileri analiz edilerek beceri haritası ortaya koyan raporlar hazırlanacaktır.

> Projede 30.000 kişiye ulaşılarak mesleki yetkinliklerine göre beceri haritası çıkartılacaktır.

> Bu kişiler arasından mesleki belgelendirme sınavına girebilecek 20.000 kişi tespit edilecek, mesleki yeterlilik sınav ücretleri proje tarafından karşılanacaktır.

> Yaklaşık 15.000 kişinin sınavlarda başarılı olması ve mesleki yeterliliklerini kanıtlayan belge almaya hak kazanması amaçlanmaktadır. Belge almanın zorunlu olduğu meslek dalları da kapsam dahilindedir.

> Sınavlarda başarılı olan kişiler arasından 3.000 kişinin istihdam edilmesi öngörülmektedir.

> Mesleki becerileri belgelendirilmiş kişilerin istihdam edilmesini teşvik etmek için çalışma izni almaktan doğacak maliyet ve istihdam edilecek kişilerin işveren sigorta primleri ile brüt maaşlarının %10’u proje süresince maksimum 6 ay boyunca proje bütçesinden karşılanacaktır. 

> Proje kapsamında ihtiyaç halinde ulaşılan kişilerin mesleki yeterlilik kazanmasını teşvik etmek amacıyla o bölgede hâlihazırda ücretsiz olarak sunulan mesleki eğitim kurslarına yönlendirme yapılacaktır.

> Ulaşılan kişiler arasında dil yeterliliği olmayanlar kendi bölgelerindeki ücretsiz Türkçe kurslarına yönlendirilecektir.